Sim Năm Sinh 1994

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.85.1994 1.830.000 54 Đặt mua
2 Mobifone 0707.32.1994 2.600.000 42 Đặt mua
3 Mobifone 0938.04.09.94 1.330.000 46 Đặt mua
4 Viettel 0982.19.01.94 1.680.000 43 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.09.11.94 1.600.000 42 Đặt mua
6 Vinaphone 0859.09.01.94 770.000 45 Đặt mua
7 Viettel 0377.290.294 700.000 43 Đặt mua
8 Vinaphone 0855.51.1994 1.830.000 47 Đặt mua
9 Vietnamobile 0564.09.1994 810.000 47 Đặt mua
10 Mobifone 0769.06.1994 1.830.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 0707.83.1994 2.600.000 48 Đặt mua
12 Mobifone 0707.80.1994 1.180.000 45 Đặt mua
13 Mobifone 077.5.02.1994 1.900.000 44 Đặt mua
14 Mobifone 0785.29.1994 1.830.000 54 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.05.02.94 1.600.000 44 Đặt mua
16 Mobifone 0797.59.1994 1.680.000 60 Đặt mua
17 Mobifone 0707.87.1994 2.600.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0703.47.1994 1.830.000 44 Đặt mua
19 Mobifone 0786.67.1994 1.680.000 57 Đặt mua
20 Mobifone 0931.21.03.94 1.180.000 32 Đặt mua
21 Viettel 0979.24.03.94 1.750.000 47 Đặt mua
22 Mobifone 0774.13.1994 1.830.000 45 Đặt mua
23 Vinaphone 0944.09.11.94 1.600.000 41 Đặt mua
24 Vietnamobile 0587.65.1994 810.000 54 Đặt mua
25 Mobifone 0797.47.1994 1.830.000 57 Đặt mua
26 Viettel 0989.14.05.94 2.800.000 49 Đặt mua
27 Viettel 0969.17.03.94 1.750.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 0855.09.06.94 910.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0975.26.12.94 1.680.000 45 Đặt mua
30 Vinaphone 0888.02.07.94 1.600.000 46 Đặt mua
31 Mobifone 0703.25.1994 1.680.000 40 Đặt mua
32 Mobifone 07.9993.1994 2.500.000 60 Đặt mua
33 Mobifone 0764.98.1994 1.830.000 57 Đặt mua
34 Mobifone 0769.62.1994 1.830.000 53 Đặt mua
35 Vinaphone 0888.13.11.94 1.600.000 43 Đặt mua
36 Vinaphone 0888.29.07.94 1.600.000 55 Đặt mua
37 Mobifone 0938.08.07.94 1.180.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0708.76.1994 2.130.000 51 Đặt mua
39 Mobifone 0777.81.1994 3.000.000 53 Đặt mua
40 Mobifone 0789.97.1994 3.000.000 63 Đặt mua
41 Vietnamobile 0583.18.07.94 630.000 45 Đặt mua
42 Mobifone 0798.22.1994 2.130.000 51 Đặt mua
43 Vinaphone 0827.97.1994 1.830.000 56 Đặt mua
44 Mobifone 0779.78.1994 2.130.000 61 Đặt mua
45 Vinaphone 0888.09.02.94 1.600.000 48 Đặt mua
46 Vinaphone 0836.13.10.94 770.000 35 Đặt mua
47 Viettel 0987.03.01.94 1.680.000 41 Đặt mua
48 Viettel 0984.27.01.94 1.330.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0795.04.1994 1.830.000 48 Đặt mua
50 Mobifone 0786.60.1994 1.180.000 50 Đặt mua
51 Vinaphone 0856.06.11.94 770.000 40 Đặt mua
52 Mobifone 0784.45.1994 1.830.000 51 Đặt mua
53 Vietnamobile 0583.75.1994 810.000 51 Đặt mua
54 Viettel 0385.73.1994 1.830.000 49 Đặt mua
55 Vinaphone 0853.09.09.94 1.180.000 47 Đặt mua
56 Mobifone 0938.06.10.94 1.330.000 40 Đặt mua
57 Viettel 0333.07.08.94 1.830.000 37 Đặt mua
58 Mobifone 0764.66.1994 2.130.000 52 Đặt mua
59 Vinaphone 0825.01.06.94 770.000 35 Đặt mua
60 Viettel 0962.18.03.94 1.680.000 42 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status