Sim Năm Sinh 1997

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.63.1997 1.830.000 58 Đặt mua
2 Vinaphone 0829.63.1997 1.830.000 54 Đặt mua
3 Mobifone 077.5.02.1997 1.900.000 47 Đặt mua
4 Vinaphone 0828.02.04.97 910.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 07.9993.1997 2.500.000 63 Đặt mua
6 Mobifone 0765.61.1997 1.830.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0786.67.1997 1.680.000 60 Đặt mua
8 Viettel 0963.04.03.97 1.680.000 41 Đặt mua
9 Mobifone 0931.21.03.97 1.180.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0764.26.1997 1.830.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 0765.74.1997 1.830.000 55 Đặt mua
12 Mobifone 0786.44.1997 1.830.000 55 Đặt mua
13 Mobifone 0782.46.1997 1.830.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0974.12.05.97 1.680.000 44 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.30.04.97 1.600.000 47 Đặt mua
16 Vietnamobile 0564.10.1997 810.000 42 Đặt mua
17 Mobifone 0768.75.1997 1.680.000 59 Đặt mua
18 Vinaphone 0853.09.09.97 1.330.000 50 Đặt mua
19 Vietnamobile 0567.72.1997 880.000 53 Đặt mua
20 Vinaphone 0914.28.04.97 1.600.000 44 Đặt mua
21 Vinaphone 0947.71.1997 2.280.000 54 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.24.05.97 1.600.000 51 Đặt mua
23 Mobifone 0707.83.1997 2.600.000 51 Đặt mua
24 Mobifone 0906.08.01.97 1.830.000 40 Đặt mua
25 Vinaphone 0917.26.03.97 1.600.000 44 Đặt mua
26 Viettel 0962.03.02.97 1.680.000 38 Đặt mua
27 Vinaphone 0888.23.05.97 1.600.000 50 Đặt mua
28 Vinaphone 0946.09.06.97 1.600.000 50 Đặt mua
29 Vinaphone 0845.02.03.97 770.000 38 Đặt mua
30 Vietnamobile 0564.09.1997 810.000 50 Đặt mua
31 Viettel 0357.01.11.97 1.330.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0774.62.1997 1.830.000 52 Đặt mua
33 Viettel 0966.25.04.97 1.750.000 48 Đặt mua
34 Mobifone 0764.44.1997 1.830.000 51 Đặt mua
35 Vinaphone 0829.02.01.97 770.000 38 Đặt mua
36 Vinaphone 0946.09.11.97 1.600.000 46 Đặt mua
37 Vinaphone 0914.28.09.97 1.600.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 0846.02.09.97 770.000 45 Đặt mua
39 Mobifone 0784.73.1997 1.830.000 55 Đặt mua
40 Vinaphone 0914.30.05.97 1.600.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0786.57.1997 1.830.000 59 Đặt mua
42 Mobifone 0762.21.1997 1.830.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0965.23.02.97 1.680.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0765.82.1997 1.830.000 54 Đặt mua
45 Mobifone 0786.02.1997 1.830.000 49 Đặt mua
46 Viettel 0377.290.297 980.000 46 Đặt mua
47 Mobifone 0792.59.1997 1.830.000 58 Đặt mua
48 Vinaphone 0914.30.08.97 1.600.000 41 Đặt mua
49 Mobifone 07.03.05.1997 5.000.000 41 Đặt mua
50 Vinaphone 0917.11.05.97 1.600.000 40 Đặt mua
51 Mobifone 0785.99.1997 2.130.000 64 Đặt mua
52 Mobifone 093.24.1.1997 3.500.000 45 Đặt mua
53 Mobifone 0786.32.1997 1.830.000 52 Đặt mua
54 Mobifone 0797.41.1997 1.830.000 54 Đặt mua
55 Vinaphone 0944.09.11.97 1.600.000 44 Đặt mua
56 Mobifone 0782.37.1997 1.830.000 53 Đặt mua
57 Viettel 0338.07.01.97 980.000 38 Đặt mua
58 Viettel 0333.07.12.97 1.830.000 35 Đặt mua
59 Mobifone 0769.01.1997 1.830.000 49 Đặt mua
60 Viettel 0965.23.05.97 1.680.000 46 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status