Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
3 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
4 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
5 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0395.63.2003 1.830.000 31 Đặt mua
7 Mobifone 0777.14.03.03 1.980.000 32 Đặt mua
8 Viettel 0377.10.0303 980.000 24 Đặt mua
9 Vinaphone 0949.47.2003 2.600.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0932.18.03.03 2.200.000 29 Đặt mua
11 Mobifone 0764.97.2003 1.830.000 38 Đặt mua
12 Mobifone 0785.95.2003 1.830.000 39 Đặt mua
13 Mobifone 0938.14.03.03 2.200.000 31 Đặt mua
14 Vinaphone 0916.10.03.03 1.600.000 23 Đặt mua
15 Mobifone 0785.19.2003 1.830.000 35 Đặt mua
16 Viettel 0399.37.2003 1.830.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0934.09.07.03 1.100.000 35 Đặt mua
18 Mobifone 0777.02.02.03 1.980.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0773.88.2003 2.130.000 38 Đặt mua
20 Vinaphone 0853.07.07.03 980.000 33 Đặt mua
21 Mobifone 0765.81.2003 1.830.000 32 Đặt mua
22 Mobifone 0792.27.2003 1.830.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0948.09.09.03 1.250.000 42 Đặt mua
24 Mobifone 093.24.3.2003 3.500.000 26 Đặt mua
25 Vinaphone 0945.09.07.03 1.250.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0347.27.2003 1.830.000 28 Đặt mua
27 Mobifone 093.117.03.03 2.200.000 27 Đặt mua
28 Mobifone 0797.63.2003 1.830.000 37 Đặt mua
29 Mobifone 0786.01.02.03 5.000.000 27 Đặt mua
30 Viettel 0984.28.03.03 1.900.000 37 Đặt mua
31 Vinaphone 0857.10.12.03 770.000 27 Đặt mua
32 Mobifone 0767.02.02.03 980.000 27 Đặt mua
33 Mobifone 0797.17.03.03 1.330.000 37 Đặt mua
34 Mobifone 0934.09.03.03 2.500.000 31 Đặt mua
35 Mobifone 093.116.03.03 2.200.000 26 Đặt mua
36 Viettel 0973.04.01.03 1.100.000 27 Đặt mua
37 Vinaphone 0832.05.05.03 770.000 26 Đặt mua
38 Mobifone 0786.55.2003 2.130.000 36 Đặt mua
39 Viettel 0377.01.0303 1.330.000 24 Đặt mua
40 Viettel 0359.76.2003 1.830.000 35 Đặt mua
41 Mobifone 0774.18.2003 1.830.000 32 Đặt mua
42 Vinaphone 0888.04.12.03 840.000 34 Đặt mua
43 Mobifone 0775.02.01.03 1.100.000 25 Đặt mua
44 Mobifone 0777.05.05.03 1.100.000 34 Đặt mua
45 Viettel 0985.29.11.03 1.680.000 38 Đặt mua
46 Mobifone 0707.85.2003 2.600.000 32 Đặt mua
47 Mobifone 0776.65.2003 1.830.000 36 Đặt mua
48 Vinaphone 0949.43.2003 2.280.000 34 Đặt mua
49 Vinaphone 0948.20.03.03 910.000 29 Đặt mua
50 Viettel 0974.09.05.03 1.100.000 37 Đặt mua
51 Mobifone 0786.28.03.03 1.100.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0765.07.2003 1.830.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0846.19.05.03 770.000 36 Đặt mua
54 Mobifone 0764.13.2003 1.830.000 26 Đặt mua
55 Mobifone 0777.02.03.03 2.280.000 29 Đặt mua
56 Mobifone 0937.24.03.03 1.680.000 31 Đặt mua
57 Vinaphone 0853.09.09.03 980.000 37 Đặt mua
58 Mobifone 0707.301.103 1.330.000 22 Đặt mua
59 Mobifone 0786.03.11.03 980.000 29 Đặt mua
60 Mobifone 0785.99.2003 2.130.000 43 Đặt mua
[1] 2 3 4 5

Sim tứ quý 1 giữa tại https://giganet.vn

DMCA.com Protection Status