Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.22.0505 3.300.000 30 Đặt mua
2 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0971.21.0505 1.700.000 30 Đặt mua
4 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
6 Viettel 09.8118.0505 7.300.000 37 Đặt mua
7 Mobifone 07.03.03.2005 5.000.000 20 Đặt mua
8 Viettel 0399.31.2005 1.830.000 32 Đặt mua
9 Mobifone 0786.70.2005 1.180.000 35 Đặt mua
10 Mobifone 0932.13.05.05 2.280.000 28 Đặt mua
11 Mobifone 0707.83.2005 2.600.000 32 Đặt mua
12 Viettel 0364.13.0505 980.000 27 Đặt mua
13 Mobifone 0786.01.2005 1.830.000 29 Đặt mua
14 Vinaphone 0819.111.005 980.000 26 Đặt mua
15 Viettel 0372.150.105 700.000 24 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.12.02.05 840.000 34 Đặt mua
17 Viettel 0384.78.2005 1.830.000 37 Đặt mua
18 Vinaphone 08.18.01.2005 5.000.000 25 Đặt mua
19 Mobifone 0764.92.2005 1.830.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0377.10.0505 980.000 28 Đặt mua
21 Viettel 0365.86.2005 2.130.000 35 Đặt mua
22 Mobifone 0902.30.05.05 2.280.000 24 Đặt mua
23 Mobifone 0778.96.2005 2.130.000 44 Đặt mua
24 Mobifone 0797.98.2005 1.830.000 47 Đặt mua
25 Viettel 0353.02.2005 1.830.000 20 Đặt mua
26 Mobifone 0764.60.2005 1.180.000 30 Đặt mua
27 Mobifone 0937.22.05.05 2.500.000 33 Đặt mua
28 Mobifone 0777.14.05.05 1.980.000 36 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 33 Đặt mua
30 Mobifone 0703.25.05.05 1.100.000 27 Đặt mua
31 Mobifone 0775.02.05.05 1.330.000 31 Đặt mua
32 Mobifone 0907.06.01.05 1.680.000 28 Đặt mua
33 Mobifone 0798.85.2005 1.830.000 44 Đặt mua
34 Mobifone 0774.64.2005 1.830.000 35 Đặt mua
35 Mobifone 0777.02.05.05 2.280.000 33 Đặt mua
36 Mobifone 0775.64.2005 1.830.000 36 Đặt mua
37 Mobifone 0764.47.2005 1.830.000 35 Đặt mua
38 Mobifone 0792.03.04.05 3.000.000 30 Đặt mua
39 Mobifone 0703.59.2005 1.830.000 31 Đặt mua
40 Viettel 0375.53.2005 1.830.000 30 Đặt mua
41 Vinaphone 0949.43.2005 2.600.000 36 Đặt mua
42 Vinaphone 0828.21.06.05 910.000 32 Đặt mua
43 Vinaphone 0888.02.06.05 980.000 37 Đặt mua
44 Mobifone 0786.28.05.05 1.100.000 41 Đặt mua
45 Mobifone 0776.93.2005 1.830.000 39 Đặt mua
46 Vinaphone 0888.13.10.05 840.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0365.46.2005 1.830.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0359.76.2005 1.830.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0931.16.05.05 2.280.000 30 Đặt mua
50 Mobifone 0934.09.05.05 2.500.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0369.84.2005 1.830.000 37 Đặt mua
52 Vietnamobile 0567.42.2005 880.000 31 Đặt mua
53 Viettel 0389.53.2005 1.830.000 35 Đặt mua
54 Mobifone 0707.31.2005 2.600.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0377.04.0505 1.100.000 31 Đặt mua
56 Mobifone 0708.76.2005 2.130.000 35 Đặt mua
57 Mobifone 0774.11.0505 1.100.000 30 Đặt mua
58 Mobifone 0778.05.04.05 980.000 36 Đặt mua
59 Mobifone 0907.06.06.05 1.680.000 33 Đặt mua
60 Mobifone 0778.05.03.05 980.000 35 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status