Sim Năm Sinh 2005

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0949.43.2005 2.600.000 36 Đặt mua
2 Vinaphone 0949.40.2005 1.100.000 33 Đặt mua
3 Vinaphone 0918.13.2005 2.800.000 29 Đặt mua
4 Vinaphone 0913.61.2005 1.980.000 27 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.13.2005 980.000 29 Đặt mua
6 Vinaphone 0949.83.2005 980.000 40 Đặt mua
7 Vinaphone 0912.43.2005 1.990.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 0918.95.2005 980.000 39 Đặt mua
9 Vinaphone 0918.43.2005 1.980.000 32 Đặt mua
10 Vinaphone 09.16.08.2005 9.500.000 31 Đặt mua
11 Vinaphone 0918.31.2005 1.950.000 29 Đặt mua
12 Vinaphone 0913.94.2005 1.990.000 33 Đặt mua
13 Vinaphone 0919.30.2005 980.000 29 Đặt mua
14 Vinaphone 0918.51.2005 1.990.000 31 Đặt mua
15 Vinaphone 09.1993.2005 6.290.000 38 Đặt mua
16 Vinaphone 094.535.2005 980.000 33 Đặt mua
17 Vinaphone 0916.63.2005 1.970.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0917.06.2005 12.000.000 30 Đặt mua
19 Vinaphone 0947.50.2005 1.100.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0946.50.2005 1.100.000 31 Đặt mua
21 Vinaphone 0946.38.2005 1.100.000 37 Đặt mua
22 Vinaphone 09.19.06.2005 11.900.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0918.52.2005 3.000.000 32 Đặt mua
24 Vinaphone 0943.04.2005 1.100.000 27 Đặt mua
25 Vinaphone 091.666.2005 15.900.000 35 Đặt mua
26 Vinaphone 0942.69.2005 1.250.000 37 Đặt mua
27 Vinaphone 0919.61.2005 2.930.000 33 Đặt mua
28 Vinaphone 0946.98.2005 1.250.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 09.1978.2005 3.800.000 41 Đặt mua
30 Mobifone 0937.12.2005 1.710.000 29 Đặt mua
31 Mobifone 0908.94.2005 1.720.000 37 Đặt mua
32 Mobifone 0937.13.2005 1.440.000 30 Đặt mua
33 Mobifone 0939.5.8.2005 1.700.000 41 Đặt mua
34 Mobifone 0907.6.4.2005 1.300.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0939.9.6.2005 1.660.000 43 Đặt mua
36 Mobifone 0939.6.4.2005 1.250.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0907.7.4.2005 1.250.000 34 Đặt mua
38 Mobifone 0907.2.8.2005 2.500.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 0939.08.2005 1.980.000 36 Đặt mua
40 Mobifone 0907.6.7.2005 2.500.000 36 Đặt mua
41 Mobifone 0907.9.1.2005 2.500.000 33 Đặt mua
42 Mobifone 0907.7.3.2005 2.500.000 33 Đặt mua
43 Mobifone 0939.6.8.2005 8.500.000 42 Đặt mua
44 Vinaphone 0911.15.2005 5.000.000 24 Đặt mua
45 Vinaphone 0911.89.2005 2.200.000 35 Đặt mua
46 Vinaphone 0917.07.2005 12.000.000 31 Đặt mua
47 Vinaphone 091.799.2005 5.000.000 42 Đặt mua
48 Vinaphone 0917.53.2005 1.700.000 32 Đặt mua
49 Vinaphone 0945.38.2005 2.000.000 36 Đặt mua
50 Mobifone 0937.19.2005 1.475.000 36 Đặt mua
51 Mobifone 0932.20.2005 1.220.000 23 Đặt mua
52 Mobifone 093.162.2005 6.900.000 28 Đặt mua
53 Viettel 0969.04.2005 4.200.000 35 Đặt mua
54 Viettel 0961.33.2005 10.000.000 29 Đặt mua
55 Vietnamobile 0923.81.2005 1.008.000 30 Đặt mua
56 Vietnamobile 0928.6.1.2005 2.500.000 33 Đặt mua
57 Viettel 0985.69.2005 8.000.000 44 Đặt mua
58 Vietnamobile 0921.94.2005 1.940.000 32 Đặt mua
59 Vinaphone 0917.55.2005 5.000.000 34 Đặt mua
60 Vietnamobile 0929.68.2005 5.500.000 41 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status